Liên hệ
Họ và tên
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật
Chọn mã khác
Số người online: 55
Tổng lượt truy cập: 894,750

Quản trị khách hàng

Đặt mình vào địa vị của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ĐẶT MÌNH VÀO ĐỊA VỊ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đặt địa vị mình vào địa vị của khách hàng là đứng trên lập trường của khách hàng để suy nghĩ vấn đề, qua đó, nhân viên phục vụ khách hàng có thể hiểu rõ hơn yêu cầu và cách suy nghĩ của khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xin xem kĩ ở giải pháp này.

Quản lý năng lực tài chính của khách hàng QUẢN LÝ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG

Theo dõi, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn tài chính của công ty. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách làm thế nào tiến hành quản lý đẳng cấp quỹ tín dụng của khách hàng

Bảo mật thông tin khách hàng BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Trong quá trình sử dụng thông tin khách hàng hàng ngày phải chú ý đến vấn đề bảo mật. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách làm thế nào đảm bảo được sự an toàn của thông tin.

Bảo vệ và quản lý kho dữ liệu thông tin khách hàng BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ KHO DỮ LIỆU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Kho dữ liệu thông tin khách hàng là một bộ phận quan trọng của thông tin hoá doanh nghiệp, sự an toàn của dữ liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vì thế, các doanh nghiệp đều coi việc bảo vệ và quản lý kho dữ liệu thông tin khách hàng là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu.

Xây dựng kho dữ liệu thông tin khách hàng XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Sau khi hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu khách hàng bước tiếp theo sẽ là tiến hành ghi chép thông tin khách hàng đã thu được và hoàn thiện kho dữ liệu thông tin khách hàng.

Thiết kế kho dữ liệu thông tin khách hàng THIẾT KẾ KHO DỮ LIỆU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Kho dữ liệu khách hàng là thông tin dữ liệu tổng hợp về một tổ chức khách hàng hay các khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng có thể là người mua.

Sử dụng thông tin khách hàng SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Sau khi chỉnh lý thông tin khách hàng,bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách làm thế nào sử dụng tốt hơn những thông tin này:

Quản lý hồ sơ khách hàng QUẢN LÝ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

Quản lý hồ sơ bao gồm quản lý thông tin về tài sản trong hoạt động khách hàng và những thông tin cơ bản nhất của khách hàng.Chỉ có đảm bảo sự hoàn chỉnh về mọi mặt của “hồ sơ” mới có lợi cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách thức tiến hành quản lý hồ sơ khách hàng:

1 2 3 4 5 6